ေကာလင္းတြင္ ေရႊထြက္သည္ဆိုေသာေနရာ၌ လူအမ်ားအျပားတူးေနသျဖင့္ လံုၿခံဳေရးခ်ၿပီး တူးေဖာ္ခြင့္ပိတ္

ေကာလင္း – ထီးခ်ိဳင့္ ကား လမ္းေဘးတြင္ ေရႊထြက္သည္ဆိုကာ ေဒသခံလူဦးေရ ေထာင္ခ်ီ လာေရာက္တူးေဖာ္ေနသျဖင့္ တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရက လံုၿခံဳေရးခ်၍ တားျမစ္္ရ ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ဆက္လက္ေဆာင္ ရြက္မည္ကို ယေန႔က်င္းပမည့္ ျပည္ ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕ ေလးလပတ္အ စည္းအေဝး၌ တင္ျပေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ေကာ လင္းၿမိဳ႕၏ အေရွ႕ဘက္ ၁၇ မိုင္ခန္႔ အကြာ ေကာလင္း-ထီးခ်ိဳင့္ ကား လမ္းေဘးရွိ ကညိဳအင္းရြာအနီးတြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ရာမွ ေရႊထြက္သည္ ဆိုကာ ေဒသခံမ်ားက လာေရာက္တူး ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

ဧၿပီ ၂၂ ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္ ၿပီးေနာက္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရက ဧၿပီ ၂၄ ရက္က စတင္ တားျမစ္ခဲ့သည္။

‘‘ေလာေလာဆယ္ ထိန္းထား တယ္။ လံုၿခံဳေရးခ်ထားတယ္။ ဘယ္ သူမွ မသြားရေတာ့ဘူး’’ဟု ယခုျဖစ္ ရပ္ကို ေျဖရွင္းေပးေနေသာ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီး ခ်င္းတိုင္းရင္းသားေရး ရာဝန္ႀကီးႏွင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး သစ္ေတာ၊ သတၱဳႏွင့္ စြမ္းအင္ဌာန ဝန္ႀကီး  ဦးလာလ္ေထာင္ထန္းက 7Day Daily သတင္းစာအား ေျပာၾကားသည္။

ယခုေရႊထြက္ေသာ ေနရာသည္ ေရႊတူးေဖာ္ေရးကုမၸဏီတစ္ ခုက မူလကတည္းကပင္ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ ေလွ်ာက္ထားသည့္ေနရာျဖစ္ ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ကို တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕က စီမံ ခန္႔ခြဲမည္ဟုဆိုသည္။

ေဒသခံမ်ား ေရႊလာေရာက္ တူးေဖာ္ေနျခင္းသည္ တရားမဝင္ ေသာေၾကာင့္ တားျမစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး မည္သူ႔ကိုမွ် အေရးယူမထား ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕က ဆိုသည္။

ေရႊထြက္သည္ဆိုေသာ အ ဆိုပါေနရာကို မည္ကဲ့သို႔ စီမံခန္႔ ခြဲသင့္သည္ကို ေနျပည္ေတာ္၌ ယေန႔(ဧၿပီ ၂၆ ရက္) ျပဳလုပ္မည့္ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုး ရအဖြဲ႕၏ သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ ႀကီးမ်ားပါဝင္မည့္ ေလးလပတ္ အစည္းအေဝးတြင္ ေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ဒါကို ဘယ္လိုဆက္လုပ္ သင့္လဲဆိုတာ ျပည္ေထာင္စုကို တင္ျပမယ္’’ဟု ဦးလာလ္ေထာင္ ထန္းက ေျပာသည္။

ေဒသခံလူဦးေရ ေထာင္ခ်ီ ကာ ေျမစာမ်ား အလုအယက္တူး ေဖာ္ေန၍ လမ္းေဖာက္လုပ္ေရး ယာယီရပ္နားထားသည္။ ေဒသခံ မ်ား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တူးေဖာ္ရာ တြင္ ေရႊသန္႔စင္ရာ၌ ဆုိက္ရာ ႏုိက္သတၱဳကို စနစ္တက်သံုးစြဲျခင္း မရွိ၍ လူႏွင့္ တိရစၧာန္၊စိုက္ခင္းသီး ႏွံမ်ား အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္အခ်ိဳ႕က သတိေပး သည္။ ေရႊထြက္ေသာ ေကာလင္းေဒသတြင္ ဆာလာအိတ္ငါးအိတ္ မွ ခုနစ္အိတ္ခန္႔စာ ေျမစာကို သန္႔စင္ပါက ေရႊတစ္က်ပ္သားခန္႔ ထြက္ေလ့ရွိေသာ္လည္း ယခုေနရာတြင္ မည္မွ်ရသည္ကို မသိေၾကာင္း ေကာလင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဒသ ခံမ်ားက ေျပာသည္။

ယခုကဲ့သို႔ တူးေဖာ္မႈတား ျမစ္ျခင္းကို ႀကိဳဆုိေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားအား တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ တူးေဖာ္ေရးလုပ္ကြက္မ်ား ခ်ေပးသင့္ေၾကာင္း ေဒသခံအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းအခ်ိဳ႕က ေျပာသည္။

Credit-7Day