ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ (၁၀၀၀) တန္ကို မေခါက္မခ်ိဳး၊ မညစ္ပတ္ေအာင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ ဗဟိုဘဏ္ေမတၱာရပ္ခံ

ဇန္နဝါရီလ(၇)ရက္ေန႔ကစတင္ၿပီး ျပည္သူေတြလက္ထဲကို ျဖန႔္ေဝခဲ့တဲ့ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ (၁၀၀၀)တန္အသစ္ကို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ သပ္သပ္ရပ္ရပ္ကိုင္တြယ္သုံးစြဲၾကဖို႔နဲ႔ ေနာက္ထပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါေငြစကၠဴေတြကိုလည္း တန္ဖိုးအလိုက္ထုတ္လုပ္သြားမယ္လို႔ ဗဟိုဘဏ္ကေနသိရပါတယ္။

Image result for ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ၁၀၀၀ တန္

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴ (၁၀၀၀)တန္အသစ္ကို ျပည္သူလူထုေတြအေနနဲ႔ ေငြစကၠဴအျပန႔္အတိုင္း သပ္သပ္ရပ္ရပ္ကိုင္တြယ္သုံးစြဲၾကဖို႔ကို ဗဟိုဘဏ္က ေမတၱာရပ္ခံေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ျပည္သူေတြကို သစ္လြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေငြစကၠဴေတြကိုင္တြယ္သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ေငြစကၠဴေတြ ပ်က္စီးေစမယ့္ အရာေတြကိုမလုပ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ႏိုင္ငံပိုင္မီဒီယာကေန အသိေပးေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Image result for ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ၁၀၀၀ တန္

“ျပည္သူေတြကို သစ္လြင္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေငြစကၠဴေတြ ကိုင္တြယ္သုံးစြဲႏိုင္ဖို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္အေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးလွ်က္ရွိပါတယ္။ ျပည္သူေတြကလည္း ေငြစကၠဴေတြ ပ်က္စီးေစမယ့္ ေခါက္ျခင္း၊ ခ်ိဳးျခင္း၊ လိပ္ျခင္း၊ လုံးျခင္းေတြမျပဳလုပ္ဖို႔နဲ႔ ဆီစြန္းညစ္ေပျခင္းေတြမျဖစ္ေအာင္ကိုင္တြယ္ၾကဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံလိုပါတယ္” ဆိုၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ေငြေၾကးစီမံခန႔္ခြဲဌာနမွ ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းျမင့္က ေျပာၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

Image result for ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ၁၀၀၀ တန္

လက္ရွိမွာလည္း ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ေပေနတဲ့ ေငြစကၠဴေတြကိုလည္း ဗဟိုဘဏ္မွာ အပ္ႏွံလဲလွယ္ဖို႔ ဘဏ္ေတြအားလုံးကိုၫႊန္ၾကားထားသလို ျပည္သူေတြအေနနဲ႔ကလည္း ေဟာင္းႏြမ္းညစ္ေပ စုတ္ၿပဲေနတဲ့ ပိုက္ဆံေတြကိုလည္း နီးစပ္ရာဘဏ္ေတြမွာ အပ္ႏွံၿပီး သစ္လြင္ေကာင္းမြန္တဲ့ေငြစကၠဴေတြနဲ႔ လဲလွယ္သုံးစြဲၾကဖို႔ကိုလည္း တိုက္တြန္းေျပာၾကားထားပါေသးတယ္။

Image result for ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပံု ၁၀၀၀ တန္

ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ပုံပါ ေငြစကၠဴ (၁၀၀၀)တန္အသစ္ေတြကို ၂၀၂၀ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ (၇)ရက္ေန႔ကစၿပီး ျပည္သူေတြလက္ထဲကို ျဖန႔္ေဝလွ်က္ရွိပါတယ္။