အမ်ားသံုးအိမ္သာတံခါးေတြကို ဘာေၾကာင့္ ၾကမ္းျပင္ထိေရာက္ေအာင္ မရွည္ထားတာလဲ?

အမ်ားသံုးသန့္စင္ခန္းဆိုတာကေတာ့ ကၽြနု္ပ္တို့အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေနရာတစ္ေနရာ မစတု္ေလာက္ပါဘူး။ ကၽြနု္ပ္တို့ေတြ အမ်ားသံုးသန့္စင္ခန္းေတြကို အသံုးျပုၾကတဲ့အခါ အိမ္သာတံခါးေတြက ဘာေၾကာင့္မ်ား ၾကမ္းျပင္ထိေရာက္ေအာင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္ မရွည္တာလဲလုိ့ စဥ္းစားမိလိမ့္မယ္ ထင္ပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ သင့္ကို စိတ္အေနွာင့္အယွက္ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေစဖို့ မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ားသံုးအိမ္သာတံခါးေတြရဲ့ ေအာက္ေျခက ဘာေၾကာင့္ ၾကမ္းျပင္နဲ့ လြတ္ေနရတာလဲဆိုတာ ေျပာျပေပးလုိက္ပါတယ္။

၁. အလြယ္တကူ သန့္ရွင္းေရး လုပ္နိုင္ရန္

အမ်ားသံုး သန့္စင္ခန္းေတြကို တစ္ေန့မွာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ သန့္ရွင္းေရး လုပ္ေပးဖို့ လုိအပ္ပါတယ္။ သန့္စင္ခန္းတံခါးနဲ့ ၾကမ္းျပင္ၾကား ကြာဟေနမႈက သန့္စင္ခန္းကို ျမန္ျမန္နဲ့ လြယ္လြယ္ သန့္ရွင္းေရး ျပုလုပ္နိုင္ေစပါတယ္။

၂. မေတာ္တဆမႈ တစ္စံုတစ္ရာျဖစ္တဲ့အခါ အလြယ္တကူ ထြက္နိုင္မယ္


အကယ္လို့ လူတစ္ေယာက္က အေရးေပၚ က်န္းမာေရးအေျခအေနေတြနဲ့ ၾကံဳေတြ့ရတဲ့အခါ အျပည့္အဝပိတ္ထားတဲ့ တံခါးေတြက တစ္စံုတစ္ေယာက္ဆီက သတိျပုမႈကိုရရိွဖို့ အရမ္းကို ခက္ခဲပါတယ္။ တံခါးနဲ့ ၾကမ္းျပင္ၾကား ကြာဟထားရင္ေတာ့ အေရးေပၚအေျခအေနေတြမွာ လူနာကို ၾကမ္းျပင္ကေန အျမန္ဆံုး သယ္ထုတ္နိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူနာကိုေတြ့တဲ့လူက ၾကမ္းျပင္ေအာက္ကေနေလွ်ာဝင္ျပီး တံခါးကို Lock ျဖဳတ္နိုင္သလို တံခါးကို မဖ်က္စီးပဲနဲ့လည္း အထဲကို လြယ္လြယ္ကူကူ ေရာက္ေစနိုင္ပါတယ္။

၃. သန့္စင္ခန္းတြင္းက မဖြယ္မရာ အျပုအမူေတြကို တားဆီးနိုင္မယ္


အမ်ားသံုး အိမ္သာတစ္ခါးေတြကို ေအာက္ၾကမ္းျပင္ထိ မပိတ္ထားျခင္းကလည္း သန့္စင္ခန္းထဲက မဖြယ္မရာ အျပုအမူေတြကို တားဆီးျပီးသား ျဖစ္ေစမွာပါ။

၄. ကုန္က်စရိတ္ကို သက္သာေစတယ္။


ၾကမ္းျပင္မွ မ်က္ႏွာၾကက္အထိ က်ယ္ျပန႔္ေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးအခန္းကန႔္မ်ားက ပိုမိုတိက်ေသာဒီဇိုင္းနဲ့အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ ကုန္က်စရိတ္ကို မ်ားျပားေစတဲ့ ပစၥည္းမ်ားအသုံးျပဳရန္လိုအပ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္တစ္ေယာက္အေနနဲ့ေတာ့ အသံုးစရိတ္ကို ေခၽြတာနိုင္ဖို့အတြက္ ၾကမ္းျပင္နဲ့ ကြာဟထားတဲ့ တံခါးေတြကို အသံုးျပဳၾကပါတယ္။

၅. သန့္စင္ခန္းအတြင္းရိွ အနံ့အသက္ဆိုးေတြကို ပယ္ရွားေစနိုင္တယ္


အလံုပိတ္ထားတဲ့ တံခါးေတြက သန့္စင္ခန္းအတြင္းထဲက အနံ့အသက္ဆိုးေတြကို ေပ်ာက္သြားေစဖို့ ခက္ခဲပါတယ္။ ၾကမ္းျပင္နဲ့ ကြာဟထားတဲ့ တံခါးေတြကေတာ့ အခန္းအတြင္းရိွ ေလကို ပ်ံ့နွံ့ေစျပီး အနံ့အသက္ဆိုးေတြကို လြယ္လြယ္ေပ်ာက္သြားေစနိုင္ပါတယ္။

၆. သန့္စင္ခန္းအတြင္း လူရိွ၊မရွိ အလြယ္တကူ သိနိုင္တယ္


တံခါးေတြ အလံုပိတ္ထားရင္ ကၽြန္ေတာ္တို့က အထဲမွာ လူရိွ၊ မရိွ မသိနိုင္ပဲ တံခါးကို ဆြဲဖြင့္မိတာေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ တံခါးေတြကို ၾကမ္းျပင္နဲ့ ကြာဟထားရင္ေတာ့ အထဲမွာ လူရိွ၊ မရိွ လြယ္လြယ္ကူကူ သိနိုင္ပါတယ္။

၇. သန့္စင္ခန္းအျပင္မွာ တန္းစီေနတဲ့လူေတြကို ျမင္နိုင္မယ္


သန့္စင္ခန္းတံခါးက လံုးဝအလံုမပိတ္ထားဘူးဆိုရင္ အထဲကလူက သူ့ကိစၥကို အျမန္ဆံုးလုပ္နိုင္ျပီး အျပင္က လူေတြ ၾကာရွည္စြာ ေစာင့္စရာမလိုေတာ့ပါဘူး။

၈. အိမ္သာသံုးစကၠူကို အလြယ္တကူ ေဝမွ်နိုင္မယ္


အိမ္သာအသံုးျပုေနစဥ္ အိမ္သာသံုးစကၠူကို ရွာမေတြ့တာက တကယ္ကို အခက္ေတြ့ေစပါတယ္။ အိမ္သာတံခါးေတြက အလံုမပိတ္ထားတာေၾကာင့္ အျခားတစ္ေယာက္က သင့္ကို အိမ္သာသံုးစကၠူ အလြယ္တကူ ေပးနိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲ့လိုဆို သင္လည္း ရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ၾကီး မျဖစ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေနာ္။