ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲမွ ကားမ်ား၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ေခ်းေငြကို CB ဘဏ္၌ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ၿပီ

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲမွ ကားမ်ား၀ယ္ယူႏိုင္ရန္ေခ်းေငြကို CB ဘဏ္၏ ျပခန္း၌ တစ္ပါတည္းေလွ်ာက္ထားႏုိင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။CB Bank သည္ ရန္ကုန္ကြန္ဗန္းရွင္းစင္တာ(YCC)တြင္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၁ ရက္မွ ၂၃ ရက္အထိက်င္းပသည့္ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲ၏ Official Banking Partner အျဖစ္ လက္တြဲထားျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

Image may contain: one or more people

“ အခုဆိုရင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြရဖို႔လိုအပ္ခ်က္ကတျဖည္းျဖည္းတိုးတက္လာတယ္လို႔ ကြၽန္မတို႔ CB Bank ကျမင္တယ္။ ျမန္မာမိသားစုေတြရဲ႕ကားပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရမယ့္အိပ္မက္ေတြကို ကူညီျဖည့္ဆည္းေပးခြင့္ရတဲ့ အတြက္လည္းအတိုင္းမသိဝမ္းသာမိပါတယ္။ အခုဆိုရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးအတိုင္းအတာနဲ႔ ကားျပခန္းေပါင္း ၃၀ ေက်ာ္ေလာက္နဲ႔ ကြၽန္မတို႔ပူးေပါင္းထားတယ္။ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲကေနအသစ္စက္စက္ကားေတြ၊ ေနာက္ဆုံးေပၚေမာ္ဒယ္ျမင့္ကားေတြဝယ္ဖို႔ ရွာေဖြေနသူေတြအတြက္ လြယ္ကူျမန္ဆန္တဲ့ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေခ်းေငြေလွ်ာက္ထားျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို CB Bank ရဲ႕ျပခန္းမွာ တစ္ခါတည္းေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါတယ္”ဟု CB Bank မွ Deputy General Manager (Consumer Finance Department) ျဖစ္သူ ေဒၚသိမ့္သိမ့္က ေျပာသည္။

Image may contain: 2 people

ရန္ကုန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲ ၂၀၂၀ သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အႀကီးဆုံးေသာ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျပပြဲျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္းရွိအဓိကေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမွတ္တံဆိပ္အမ်ားစု ပါဝင္ခဲ့ကာ ၎တို႔၏ေနာက္ဆုံးေပၚ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားကိုျပသျခင္းျဖစ္သည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လူမႈစီးပြားေရးသည္ လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လ်က္ရွိၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အသစ္မ်ားကို ဝယ္ယူ လိုသည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမွာလည္း မၾကားေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္းက စတင္ကာ တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ လ်က္ရွိသည္။ ျမန္မာျပည္မွသုံးစြဲသူအမ်ားစုသည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူရန္ ေခ်းေငြရယူလိုၾကၿပီး ၎တို႔ ေခ်းယူႏိုင္သည့္ေငြပမာဏႏွင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္သည့္ေငြပမာဏမ်ားေပၚတြင္ ဆုံးျဖတ္ကာ ဝယ္ယူၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ CB Bank သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ဝယ္ယူရန္ ေခ်းေငြရယူလိုသူမ်ားအတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ ေမာ္ေတာ္ကားအမွတ္တံဆိပ္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အေရာင္းျပခန္းမ်ားကို ပူးေပါင္းခ်ိတ္ဆက္ထားၿပီး ၎တို႔၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဈးႏႈန္းမ်ားအလိုက္ ကနဉီးေပးသြင္းေငြအနည္းဆုံးျဖင့္ ဝယ္ယူႏိုင္သည့္ေခ်းေငြမ်ား ေပးအပ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

Image may contain: 1 person, standing and indoor

CB Bank ၏ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ေခ်းေငြမ်ားပတ္သက္၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား၊ ေစ်းႏႈန္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား အေၾကာင္း ပိုမိုသိရွိလိုပါက အမွတ္ ၄၆၊ Union Financial Center (Tower C)၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ လာေရာက္ ေလ့လာႏိုင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) www.cbbank.com.mm/en/calculator/car-loan-calculator သို႔ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏိုင္ေၾကာင္း သိရသည္။

အကုန္သိ