ေႂကြးပူ ေတြးပူမေနနဲ႔ ဂါထာေတာ္ ( ေရလဲႏွင့္ေပးေသာ ဗုဒၶအစီအရင္ )

ေႂကြးပူ ေတြးပူမေနနဲ႔ ဂါထာေတာ္( ေရလဲႏွင့္ေပးေသာ ဗုဒၶအစီအရင္ )ေႂကြးပူကင္းေဝးေစမည့္ က်င့္စဥ္မနက္တုိင္းႏွင့္ ညစဥ္ညတုိင္း ဘုရားရွိခုိးရမည္ ။

Image result for buddha

( က ) ပထမ ဘုရားရွိခုိး ငါးပါးသီလ ခံ၍ ကံေႂကြး အရင္ေခ်ပါ ။ “ ယခင္ ဘဝ အဆက္ဆက္မွ ယခုဘဝဆက္တုိင္ေအာင္ မျပစ္မွားသင့္ မျပစ္မွားအပ္ေသာ ဘုရား ၊ တရား ၊ သံဃာ ၊ မိဘ ဆရာ အသက္အားျဖင့္ ႀကီးေသာသူ ၊ ဂုဏ္အားျဖင့္ ႀကီးေသာသူ ၊ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတုိ႔အား မ႐ိုမေသ မေလးမစား စိတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ႏႈတ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ၊ ကုိယ္အားျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ျပစ္မွား ေစာ္ကားထားသည္မ်ား ရွိလ ွ်င္ အျပစ္မ်ား ေျပေပ်ာက္ေစရန္ ျပစ္မွားမိေသာ ပုဂၢိဳလ္အေပါင္းတို႔အား ရွိခိုး ဝန္ခ် ေတာင္းပန္ပါ၏ ။ ရွိရွိသမ ွ် အျပစ္မ်ား ေက်ေပ်ာက္ရပါလို၏ ။

Image result for buddha
( ခ ) ပုတီးစိပ္ပါ ။ စိပ္ရမည့္ ဂုဏ္ေတာ္မွာ “ အ-ကာလိေကာ ” ဟူေသာ သံဃာ့ဂုဏ္ေတာ္ ျဖစ္ေလ၏ ။ ( လိုခ်င္ေသာ လာဘ္လာဘမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ရႏိုင္၏ ) ( ဂ ) ပုတီးစိပ္ၿပီးလ ွ်င္ ေမတၱာပို႔ပါ ။ ေမြးမိဘ ၊ ေကၽြးမိဘ တည္းဟူေသာ ေက်းဇူးရွင္ မိဘမ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ေဖေဖ ဦး … / ေမေမ ေဒၚ … တုိ႔ က်န္းမာ ခ်မ္းသာၾကပါေစ ၊ ေကာင္းေသာ ဆႏၵဟူသမ ွ်ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကပါေစ ။
ကၽြႏု္ပ္၏ ကိုယ္၌ ေစာင့္ၾကပ္ တစ္က်ိပ္ႏွစ္ပါးေသာ နတ္တုိ႔သည္လည္း က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ ၊ ေကာင္းေသာ ဆႏၵဟူသမ ွ်ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကပါေစ ။ကၽြႏု္ပ္အား ခ်စ္ခင္ႏွစ္သက္ေသာသူ ၊ မခ်စ္ခင္ မႏွစ္သက္ေသာသူ တုိ႔သည္လည္း က်န္းမာပါေစ ခ်မ္းသာပါေစ ၊ ေကာင္းေသာ ဆႏၵ ဟူသမ ွ်ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကပါေစ ။အားလံုးေသာ ခုနစ္ေန႔နံ ႀကီးစုိးသည့္ လူ ၊ နတ္ ၊ ပုဂၢိဳလ္ ၊ သတၱဝါ အေပါင္း က်န္းမာပါေစ ၊ ခ်မ္းသာပါေစ ၊ ေကာင္းေသာ ဆႏၵ ဟူသမ ွ်ႏွင့္ ျပည့္ဝၾကပါေစ ။

Image result for buddha

( ဃ ) ဆုေတာင္းပါ ။“ ဤသို႔ျပဳရ ကုသလေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တြင္ တင္ရွိေနေသာ အေႂကြးမ်ား အျမန္ဆံုး ေပးဆပ္ရႏိုင္ပါလုိ၏ ။ ေႂကြးရွင္မ်ားသည္လည္း ရွိတဲ့ အေႂကြးကို တပည့္ေတာ္ ေပးဆပ္ႏိုင္သည္အထိ ၾကည္ျဖဴစြာ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ၾကပါေစသတည္း ။ ( င ) သစၥာျပဳပါ ။ဘုရားတပည့္ေတာ္သည္ တင္ရွိေနေသာ အေႂကြးမ်ားကို အမွန္တကယ္ ေပးဆပ္ရပါလုိ၏ ။ ေပးဆပ္ခ်င္ပါ၏ ။ ဤသို႔ မွန္ေသာ သစၥာ ဆုိရျခင္းေၾကာင့္ ဘုရားတပည့္ေတာ္တြင္ တင္ရွိေနေသာ ေႂကြးၿမီမ်ား အျမန္ဆံုး ေပးဆပ္ႏုိင္ရပါလို၏ ။ ေပးဆပ္ႏိုင္သည္အထိလည္း ေႂကြးရွင္မ်ားက ၾကည္ျဖဴစြာ ေစာင့္ဆုိင္းႏိုင္ၾကပါေစသတည္း ။( ၂ ) သစၥာျပဳၿပီးသည္ႏွင့္ ေအာက္ပါ ဂါထာအား အေခါက္ေရ မနက္ ၂၀ ၊ည ၂၀ ရြတ္ပါ ။

Image result for buddha
ဗုဒၶဂုေဏာ အနေႏၲာ ၊ ဓမၼဂုေဏာ အနေႏၲာ ၊ သံဃဂုေဏာ အနေႏၲာ ၊ မာတာပိတုဂုေဏာ အနေႏၲာ ၊ အာစရိယဂုေဏာ အနေႏၲာ ။ ဗုေဒၶါ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ ၊ ဓေမၼာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ ၊ သံေဃာ ေမ သရဏံ အညံ နတၳိ ။ ဗုဒၶံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ ဓမၼံ သရဏံ ဂစၧာမိ ၊ သံဃံ သရဏံ ဂစၧာမိ ။ ( ၃ ) ၿပီးလ ွ်င္ အမ ွ်ေဝ ၊ သာဓု ေခၚပါ ။ ေၾကးစည္ရွိလ ွ်င္ ေၾကးစည္ တီးခတ္၍ အမ ွ်ေဝပါ ။ ဤ အစီအစဥ္အတုိင္း တေသြမတိမ္း လုပ္ပါက မိမိ အေႂကြးမ်ား ျပန္လည္ ေပးဆပ္ႏုိင္မည့္ နည္းလမ္းအား မၾကာမီ ျမင္ေတြ႔သြားေပလိမ့္မည္ ။ ဤနည္း စနစ္မွာ ဆရာႀကီး အဂၢ ရာဇာမွ …

( ၁ ) အေႂကြးမ်ားေၾကာင့္ စိတ္ေသာက ေရာက္ေနသူမ်ား ( ၂ ) စီးပြားေရး အက်ပ္အတည္း ႀကံဳေနသူမ်ား ၊ ( ၃ ) အလုပ္အကိုင္ အဆင္မေျပသူမ်ား ၊ ( ၄ ) ေငြလာဘ္ ပိတ္ေနသူမ်ားအား ေရလဲႏွင့္ ေပးေသာ ဗုဒၶ အစီအရင္ ျဖစ္ပါသည္ ။ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ျဖင့္ ေန႔စဥ္ လုပ္ၾကည့္ပါ ။ ထင္ထင္ရွားရွား အက်ိဳးမ်ား မုခ်ေတြ႔ရလိမ့္မည္ ။ဤ နည္းကို က်င့္ေဆာင္သူသည္ –

Image result for buddha

* ငါးပါးသီလ ၿမဲရမယ္ ။ အထူးသျဖင့္ ကာေမသုႏွင့္ သုရာေမရယ ကံႏွစ္ပါး လံုရမယ္ ။ * အခက္အခဲေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ျပန္မဆပ္ႏုိင္ေသးသူ ျဖစ္ရမယ္ ။ ( ျပန္ဆပ္ႏုိင္ရဲ႕သားနဲ႔ သက္သက္ညစ္ၿပီး ျပန္မဆပ္သူ မျဖစ္ရပါ ။ ) * အမွန္တကယ္လည္း ျပန္ဆပ္လုိစိတ္ ရွိရမယ္ ။* မေကာင္းမႈမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အေႂကြးမျဖစ္ေစရ ။ ( ဥပမာ – အရက္ေႂကြး ၊ ဖဲေႂကြး ၊ ေလာင္းကစားေႂကြး စသျဖင့္ … ) * ေႂကြးရွင္ေတြကုိ ေရွာင္မေနဘဲ ဘယ္ရက္ ဘယ္လ ေပးႏိုင္မယ္ ဆုိတာ ေခ်ေခ်ငံငံေျပာ ၊ ခ်ိဳခ်ိဳသာသာ ဆက္ဆံပါ ။ * ေႂကြးရွင္ကုိ ရန္သူအျဖစ္ သေဘာမထားရ ။ ခဏ ခဏ လာေတာင္းတယ္ ဆုိၿပီးေတာ့ ႏွလံုးနာစရာ အျဖစ္ မသတ္မွတ္နဲ႔ ။ သူက ခ်ိဳးခ်ိဳး ဖဲ့ဖဲ့ ေျပာရင္ သည္းခံပါ ။

သတုိးေစာ ( သံုးဖက္လွ – ေရႊျပည္သာ )ေနလဂ်ာနယ္မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္ ။Credit…ဓမၼရတနာ Page မွယူ၍ထပ္​ဆင္​့ျပန္​လည္​မ်ွ​ေဝပါသည္​။