မုံ႐ြာၿမိဳ႕ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အခန္း ၁၂၀ ကို ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မဲႏႈိက္ခ်ေပး

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနက ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္း အိမ္ရာ သုံးလုံးရွိ အခန္း ၁၂၀ ကို ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းကစတင္ မဲႏႈိက္ ခ်ထားေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးစိန္ဝင္းထံမွ သိရသည္။

“ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန (႐ုံးခ်ဳပ္) ေနျပည္ေတာ္က လွည့္ပတ္ ရန္ပုံေငြ နဲ႔တည္ေဆာက္ထားတဲ့ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ နႏၵဝန္အိမ္ရာအပိုင္း (၂) ရွိ ရွစ္ခန္းတြဲ ငါးထပ္ အေဆာက္အအုံ သုံးလုံး၊ တိုက္အမွတ္(၂၊၃၊၅၊) ရွိ အခန္း (၁၂၀)ကို (၂၀၁၉-၂၀၂၀) ဘ႑ာႏွစ္မွာ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ရဲ႕ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ နဲ႔ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပနဲ႔ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာနက ဝယ္ၿပီးေနေရးအခက္အခဲရွိတဲ့ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းေတြ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ေမ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္း ကစၿပီး တိုင္းၿမိဳ႕ျပနဲ႔အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန႐ုံးမွာ မဲႏႈိက္ ခ်ထားေပးခဲ့ပါတယ္”ဟု ဦးစိန္ဝင္းက ေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕႐ုံးစိုက္ရာ မုံ႐ြာၿမိဳ႕ရွိ တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ အျခားၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း၏ ေနေရးအခက္အခဲမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းအစိုးရ အဖြဲ႕ထံ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ ေတာင္းခံၿပီး ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား တည္ေဆာက္ေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အထိ ၿမိဳ႕ ေပါင္း ၃၉ ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ အေဆာက္အအုံ ၁၉၉ လုံးႏွင့္ အခန္းေပါင္း ၂၅၂၆ အား တည္ေဆာက္၍ ေနရာခ်ထားေပးခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ယခု ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာ ႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အတြင္းရွိ ၿမိဳ႕ေပါင္း ၁၂ ၿမိဳ႕တြင္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ၁၄ လုံး ထပ္မံ တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ အိမ္ရာ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။

“မုံ႐ြာၿမိဳ႕အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ လိုအပ္ခ်က္အရ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးဦးစီးဌာနက အိမ္ခန္းေပါင္း ၄၇၂ ခန္း ေနရာခ်ထားေပးၿပီး ျဖစ္သလို၊ အခုဘ႑ာႏွစ္အထိ ဌာနသို႔ အိမ္ခန္း ေလွ်ာက္ထားတဲ့ဦးေရ ၃၀၈ ဦးရွိၿပီး အခန္းေပါင္း ၁၂၀ ကိုသာ ေနရာခ် ထားေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ေနေရး လိုအပ္ခ်က္ရွိေနေသးတဲ့ ေလွ်ာက္ထားသူ ဦးေရ ၁၈၀ ေက်ာ္ကိုလည္း လာမယ့္ဘ႑ာႏွစ္ေတြမွာ ဆက္လက္ေနရာ ခ်ထားေပးႏိုင္ဖို႔ တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ကို တင္ျပၿပီး ေဆာင္႐ြက္မွာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ၎ကေျပာသည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး မုံ႐ြာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ကေလး၊ တမူးႏွင့္ ကသာစသည့္ ၿမိဳ႕ ငါး ၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔ အငွား အိမ္ရာ ငါးလုံး၊ အခန္းေပါင္း ၁၉၀ ခန္း တည္ေဆာက္ေနၿပီျဖစ္၍ လုပ္သက္ (၂၅) ႏွစ္အထက္ ကိုယ္ပိုင္ အိမ္ရာမရွိေသာ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အိမ္မရွိေသာ အၿငိမ္းစား ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဝင္ေငြနည္းျပည္သူမ်ားအား အခ်ိဳးက်ခြဲေဝ၍ ေနရာခ်ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခင္ဘ႑ာႏွစ္မ်ားကလည္း မုံ႐ြာ၊ စစ္ကိုင္း၊ ကေလး၊ တမူးႏွင့္ ကသာစသည့္ ၿမိဳ႕ ငါးၿမိဳ႕တြင္ ျပည္သူ႔ အငွား အိမ္ရာ ၁၄ လုံး၊ အခန္းေပါင္း ၆၇၂ ခန္းကို တည္ေဆာက္၍ ေနရာခ် ထားေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာတိုင္းမ္