အာဂ်င္တီးနားတြင္ ေလာ့ေဒါင္းတင္းက်ပ္မႈအေပၚ ဆႏၵျပ

အာဂ်င္တီးနားႏိုင္ငံ ဗ်ဳႏိုေအးရိစ္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ ေမလ ၃၀ ရက္က အစိုးရရဲ႕ တင္းက်ပ္တဲ့ ေလာ့ေဒါင္းစည္းမ်ဥ္းေတြကို ကန႔္ကြက္တဲ့ဆႏၵျပပြဲတခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ဒါဟာ ရက္ေပါင္း ၇၀ ေလာက္ၿမိဳ႕ေတာ္မွာ မျဖစ္မေန ေလာ့ေဒါင္းခ်ထားၿပီးေနာက္ ကန႔္ကြက္တဲ့ ဆႏၵျပပြဲလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

The politics of protest in Argentina | openDemocracy

ဆႏၵျပသူေတြဟာ ၿမိဳ႕လယ္ အိုဘီလစ္စ္မွာ စုစည္းခဲ့ၿပီး အခ်ိဳ႕ အာဂ်င္တီးနားအလံေတြနဲ႔ လြတ္လပ္ခြင့္ေပးဖို႔ ေႂကြးေၾကာ္သံေတြ ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။အာဂ်င္တီးနားမွာ ကိုဗစ္-၁၉ အတည္ျပဳလူနာဦးေရဟာ ၁၆၀၀၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး အမ်ားစု ဗ်ဳႏိုေအးရိစ္ ၿမိဳ႕ေတာ္ကျဖစ္ပါတယ္။ ေသဆုံးသူကေတာ့ တႏိုင္ငံလုံးစုစုေပါင္း ၅၂၈ ဦးပါ။

Femicides in Argentina Reach 10-year High Under Coronavirus ...

ေလာ့ေဒါင္းေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ရဲ႕ ဝင္ေငြနည္းဆင္းရဲသားရပ္ကြက္ေတြ အထူးသျဖင့္ ထိခိုက္ေန ရတယ္လို႔ အစိုးရစာရင္းေတြက ျပထားတာကို ႐ိုက္တာသတင္းမွာ ေဖာ္ျပပါတယ္။

ဒီဗီြဘီ