ေမ်ာက္ေတြ နဲ႔စမ္းသပ္ထားတဲ့ထိုင္းႏိုင္ငံရဲ႕ကိုဗစ္ ကာကြယ္ေဆး အေျခအေန ေကာင္းေနၿပီ

ပ ထမအဆင့္အေျခအေနမဆိုးဘူး။ အခု ဒုတိယအဆင့္စမ္းသပ္မႈမွာ အဆုံးအျဖတ္အေျခအေနေရာက္ၿပီ။ ေမ်ာက္ 13 ေကာင္ကို ေဆးသုံးသုတ္ခြဲၿပီး ထိုးေပးတယ္။ အခုဒုတိယအဆင့္ထိုးေတာ့မွာ။ ေနာက္ႏွစ္ပတ္အတြင္းမွာ ေရွ႕ဆက္ တိုးမတိုးဆုံးျဖတ္လို႔ရမယ္။

ေမ်ာက္ 13 ေကာင္ကို သုံးအုပ္စု ခြဲတယ္။ (1) ေဆးျပင္းျပင္းထိုးတဲ့အုပ္စု (2) ေဆးအေပ်ာ့ထိုးေပးတဲ့အုပ္စုနဲ႔ (3) ေဆးလုံးဝမထိုးေပးတဲ့အုပ္စုရယ္ ခြဲထားတယ္။ ပထမအသုတ္ေဆးထိုးျခင္းကို May လ 23 ရက္ေန႔မွာစေဆးထိုးေပးခဲ့တာမွာ…ေဆးအျပင္း ထိုးထားတဲ့အုပ္စုထဲက တစ္ေကာင္က လြဲလို႔ က်န္အေကာင္ေတြအားလုံးမွာ အေျခအေနေကာင္းတာေတြ႕တယ္။ ေဆးအေပ်ာ့ပဲထိုးထားတဲ့အုပ္စုထဲက သုံးေကာင္မွာ အေျခအေနေကာင္းတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ပထမအသုတ္ေဆးထိုးတာ ေအာင္ျမင္တယ္လို႔ယူဆတယ္။

အခုဒုတိယအသုတ္ေဆးစထိုး ေတာ့မယ္။ အဲ့ဒီဒုတိယအသုတ္ေဆးထိုးတာလည္း ေအာင္ျမင္ခဲ့ရင္ လူေတြ မွာစမ္းဖို႔ ေဆး အလုံးေရ 10000 မွာမယ္။ အခုအခ်ိန္ထိုင္းမွာ ေဆးအထိုးခံမယ့္ ေဗာ္လန္တီယာေတြ စုၿပဳံေနတယ္။ အနီးစပ္ဆုံးလူမွာ စစမ္းႏိုင္တာက September လမွာ စႏိုင္မယ္။ ႏိုဝင္ဘာလ ေလာက္အထိျဖစ္သြားႏိုင္တယ္။ အခုထိုင္းကေဆးက ေစ်းေပါေပါနဲ႔ ေဒသအတြင္း မွာေရာင္းႏိုင္ဖို႔ ႀကိဳးစားေနတာျဖစ္ပါတယ္။

ရစ္ခ်က္မ်ိဳးသန္႔