(၁၈) ၾကိမ္ေျမာက္ ေအာင္ဘာေလ သိန္းထီေပါက္စဥ္ တိုက္ရန္

(၁၈)ႀကိမ္ေျမာက္ #ထီေပါက္စဥ္ Editလုပ္ၿပီးအစ/ဆုံးတင္ေပးပါမယ္ခင္ဗ်

Image may contain: text that says '(18)ကြိမ်မြောက် ထီပေါက်စဥ် ၁.၈.၂၀၂၀'

သိန္းတစ္ေသာင္းခြဲဆု – ကဃ ၆၄၃၄၂၅ ။ သိန္းတစ္ေသာင္းဆု – ခ ၃၉၉၁၂၄ ။ သိန္းငါးေထာင္ဆု – ဎ ၅၀၂၉၃၈ ၊ ဒ ၉၉၉၆၀၃ ။ သိန္းႏွစ္ေထာင္ – ဍ ၆၉၅၉၃၀ ၊ ဟ ၉၅၉၈၅၇ ၊ သ ၆၅၀၁၇၁ ၊ ရ ၂၁၇၈၃၅ ၊ ရ ၅၁၂၆၁၉

သိန္းတစ္ေထာင္ဆု – ဇ ၅၄၉၂၃၃ ၊ ကက ၇၆၀၈၈၆ ၊ ဆ ၈၇၅၇၄၉ ၊ ကက ၁၅၅၀၇၉ ၊ လ ၇၃၃၁၂၁ ၊ မ ၆၇၄၇၇၀ ၊ ဏ ၄၀၁၉၇၇ ဆယ္သိန္းဆုမွသိန္း(15000)ဆုအထိဟာ အကၡရာနဲ႔ဂဏန္းအားလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ မတူကဘာမွမရပါခင္ဗ်

Image may contain: text that says '(၁၈) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းခွဲဆုကြီး (၁) ယူနစ် ကယ ၆၄၃၄၂၅ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းတစ်သောင်းဆုကြီး (၁) ယူနစ် ခ ၃၉၉၁၂ (၁၈) ကြိမ်မြောက် ကျပ်သိန်းငါးထောင်ဆုကြီး ယူနစ် 3 ၉၉၉၆၀၃'

ေဝေဝဆာဆာ(၃)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းငါးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမည္ – ဋ ၈၅၇၄၈ ၊ ဏ ၃၉၆၉၁ ၊ စ ၈၉၃၀၁ ၊ ကဆ ၈၀၁၄၇ ၊ ကခ ၈၃၁၃၉ ၊ က ၂၀၄၆၆ ၊ ကဆ ၈၂၃၇၅ ၊ င ၇၆၃၆၆ ၊ က ၁၆၇၄၀ ၊ ဠ ၃၆၈၈၈ ၊ စ် ၃၁၃၁၃ ၊ သ ၈၁၄၉၃
၊ ရ ၈၈၀၆၀ ၊ ဗ ၂၈၉၇၁ ၊ ကဃ ၇၄၄၇၇

ေဝေဝဆာဆာ(၂)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းေလးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ – ဝ ၅၀၈၀ ၊ ကဃ ၂၀၂၅ ၊ ဃ ၁၉၂၁ ၊ ကဆ ၇၄၂၈ ၊ ည ၈၉၁၀ ၊ ဖ ၉၄၈၉ ၊ ဒ ၉၃၅၇ ၊ ဍ ၁၂၈၁ ၊ ရ ၃၉၉၉ ၊ ဗ ၃၉၄၇ ၊ ကဂ ၃၀၈၂ ၊ ဓ ၆၈၀၆ ၊ စ် ၆၅၅၄ ၊ ဏ ၉၁၃၇ ၊ ဓ ၁၅၃၃

No photo description available.No photo description available.

ေဝေဝဆာဆာ(၁)သိန္းဆု အကၡရာနဲ႔ေရွ႕ဂဏန္းသုံးလုံးအစဥ္လိုက္တူရမယ္ – ဠ ၇၇၂ ၊ ကဂ ၁၈၅ ၊ ကဂ ၉၉၇