အိႏၵိယတပ္မေတာ္တြင္ ႏွစ္ ( ၃၀ ) ၾကာ စစ္မႈထမ္းခဲ့သူ ႏိုင္ငံျခားသားအျဖစ္ ေၾကညာ၍ ဖမ္းဆီးခံရ

အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း အာသံျပည္နယ္၌ ေနထုိင္သူ အိႏၵိယစစ္မွဳထမ္းေဟာင္းတစ္ဦးမွာ ႏိုင္ငံျခား သားျဖစ္ေၾကာင္း တရားခံုရံုးက ေၾကညာျပီးေနာက္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားက ဖမ္းဆီးလိုက္သည္ဟု Al Jazeera က ယမန္ေန႔ေရးသားသည္။

မိုဟာမက္ ဆန္နားအူလာ အမည္ရွိသူမွာ အာသံျပည္နယ္ ကန္ရပ္ခရိုင္တရားရံုးက ႏိုင္ငံျခားသား ျဖစ္ေၾကာင္း လြန္ခဲ့သည့္ ဗုဒၶဟူးေန႔တြင္ ေၾကညာျပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ဖမ္းဆီးခံရျခင္းျဖစ္သည္။အိႏၵိယႏိုင္ငံ အေရွ႔ေျမာက္ပိုင္း အာသံျပည္နယ္သည္ အိမ္နီးခ်င္း ျမန္မာ၊ ဘဂၤလားဒက္ရွ္ႏိုင္ငံတို႔ႏွင့္ ၀ိုင္းရံထိစပ္တည္ရွိျပီး ႏိုင္ငံအတြင္း အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္း၀င္ေရာက္မွဳမ်ားအား ကိုင္တြယ္ရန္ ခံုရံုးေပါင္း ၁၀၀ ခန္႔ ဖြင့္လွစ္ထားရွိသည္။ က်မ္းက်ိန္လႊာတြင္ အာသံျပည္နယ္၊ ကန္ရပ္ခရိုင္၊ ကလာဟီကက္ရွ္ရြာ၌ ေမြးဖြားေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည့္ ဆန္နားအူလာသည္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယ တပ္မေတာ္သို႔ ၀င္ေရာက္ခဲ့ၿပီး စစ္မွဳထမ္းကာလအတြင္း ပဋိ ပကၡျဖစ္ပြားလွ်က္ရွိေသာ ပိုင္ဆိုင္မွဳအျငင္းပြား ကက္ရွ္မီးယားေဒသ အိႏၵိယထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအပါအ၀င္ အျခားေဒသတို႔၌ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ေၾကာင္း ေရးသားထားသည္။

ဆန္နားအူလာသည္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္တြင္ အိႏၵိယတပ္မေတာ္မွ ဂုဏ္ထူးေဆာင္ ဗိုလ္ၾကီးအျဖစ္ အျငိမ္းစား ယူခဲ့ျပီး အိႏၵိယနယ္ျခားရဲတပ္ဖြဲ႔တြင္ ႏိုင္ငံအတြင္း အေထာက္အထားမဲ့ ေရႊ႔ေျပာင္း၀င္ေရာက္သူမ်ားအား ေထာက္လွမ္း ရသည့္ တြဲဖက္အင္စပက္တာအျဖစ္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေၾကာင္း ၄င္း၏ ေဆြမ်ိဳးသားခ်င္းမ်ား အဆိုအရ သိရွိရသည္။ဆန္နားအူလာသည္ ေမြးရာပါ အိႏၵိယႏိုင္ငံသားျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထားျပသႏိုင္ျခင္းမရွိသျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားသားျဖစ္ေၾကာင္း ခံုရံုးက ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဆန္နားအူလာကဲ့သို႔ အျဖစ္မ်ိဳးသည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္မ်ားအတြင္း ပထမဆံုးအၾကိမ္ မဟုတ္ေခ်။ လြန္ခဲ့သည့္ႏွစ္၌ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံအတြင္း တရားမ၀င္ ၀င္ေရာက္ေနထိုင္သူ ၄ သန္းရွိေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့ျပီး ၄င္းတို႔မွာ အိႏၵိယ ႏိုင္ငံသားမ်ားမဟုတ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၄င္းတို႔၏ အမည္စာရင္းကို လာမည့္ ဇူလိုင္လတြင္ ထုတ္ျပန္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ရသည္။ ဆန္နားအူလာ၏ အမွဳကို မွ်တစြာစီရင္ရန္ အာသံအာဏာပိုင္ မ်ားအား အိႏၵိယတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္က ညႊန္ ၾကားထားျပီး ဇူလိုင္ ၃၁ ရက္ေန႔ အျပီးသတ္ အမည္စာရင္းထုတ္ျပန္သည့္ေန႔ မတိုင္မီ အလွ်င္စလို စီရင္ခ်က္ ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

Credit-အကုန္သိ