လူ(၅)ေယာက္ထက္ပို မစုေဝးရ ဆိုၿပီး ပုဒ္မ-(၁၄၄) အရ အမိန္႔ထုတ္ျပန္ခံခဲ့ရတဲ့ ရန္ကုန္တိုင္းအတြင္းရွိ ၿမိဳ႕နယ္မ်ား

ယခုကာလမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ကိုဗစ္ေရာဂါဟာ အရွင္းေပ်ာက္ကင္းသြားျခင္း မရွိေသးပါဘူး။ဒါေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ားဟာ မျဖစ္မေန လိုအပ္မွသာ အျပင္ထြက္ကာ သြားလာလႈပ္ရွားေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။

ဟိုးယခင္ ကိုဗစ္ပိုး စတင္ေတြ႕ရွိစဥ္ကာလ မွာဆိုရင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဟာ ျပည္သူမ်ားကို အျပင္မထြက္ရ ဥပေဒ ပုဒ္မ-၁၄၄ ႏွင့္ ထိန္းခ်ဳပ္ကာ ကိုဗစ္ေရာဂါ ျပန္႔ပြားမႈကို တားဆီး ထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ယခုဆို ကိုဗစ္ေရာဂါပိုးဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ တတိယလႈိင္းအထိ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ယခုအခါ စစ္ေကာင္စီ မွ ေအာက္တိုဘာ(၈)ရက္ေန႔စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္စာ တစ္ခုထြက္ရွိလာတာဟာ အင္တာနက္ေပၚမွာျပန္႔ႏွံ႔လ်က္ရွိပါတယ္။ဒါကေတာ့ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွာရွိတဲ့ ၿမိဳ႕နယ္(၃၁) ၿမိဳ႕နယ္ကို လူငါးေယာက္ႏွင့္ ငါးေယာက္ထက္ပို၍ စုေဝးမႈမ်ားမျပဳလုပ္ရဆိုတဲ့ ထုတ္ျပန္စာျဖစ္ပါတယ္။ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း(၃၁)ၿမိဳ႕နယ္မွာ ဒလၿမိဳ႕ႏွင့္ ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တိုၿမိဳ႕ မ်ား မပါဝင္ဘူးလို႔လည္း သိရပါတယ္။