ေမာင္ျဖစ္သူ မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီး လူသူေရွ႕အပူေဇာ္ခံထြက္လာခ်ိန္မွသာ လာေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့တဲ့ အေမၾကည္

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာဆိုရင္ လူသူေရွ႕မွာ အပူေဇာ္မခံခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္းအားျဖင့္အေတာ္ၾကာျမင့္ၿပီျဖစ္ေပမဲ့ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ဆရာေတာ္ႀကီးဟာ ဝါတြင္းအတြင္း ေမတၱာဓာတ္လႊမ္းၿခဳံဖို႔ရန္အတြက္ လူသူေရွ႕မွာ အပူေဇာ္ခံခဲ့ပါတယ္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးကို လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူမ်ားဟာ မ်ားျပားလွၿပီး ႀကိတ္ႀကိတ္တိုးလ်က္ရွိပါတယ္။ဆရာေတာ္ႀကီးကို လာေရာက္ဖူးေျမာ္တဲ့အထဲမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕အစ္မေတာ္ သက္ေတာ္ ၈၆ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္တဲ့ အေမၾကည္လည္း လာေရာက္ဖူးေျမာ္ခဲ့ပါတယ္။

မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးရဲ႕ အစ္မေတာ္ အေမၾကည္(အဖြားၾကည္)ဟာဆိုရင္ တစ္ရက္ကို အနည္းဆုံး ခုႏွစ္နာရီ တရားရႈမွတ္ခဲ့တာ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ေက်ာ္လာခဲ့ၿပီျဖစ္ပါတယ္။အေမၾကည္ဟာ ရွစ္ပါးသီလကို ေစာင့္ထိန္းၿပီး ႐ိုး႐ိုးေအးေအးနဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေနထိုင္သူ တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါတယ္။မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္ႀကီးၾကည္ျဖဴစြာ အဖူးခံခ်ိန္မဟုတ္လွ်င္ အေမၾကည္ဟာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို အတင္းအေရးမယူမေတာင္းဆိုဖူးပဲ ဆရာေတာ္ႀကီး လူသူေရွ႕ အပူေဇာ္ခံထြက္လာမွသာ ဆရာေတာ္ႀကီးကို လာေရာက္ဖူးေျမာ္သူ ျဖစ္ပါတယ္။

အေမၾကည္(အဖြားၾကည္)ဟာ ဆရာေတာ္ႀကီးနဲ႔အတူ ဓမၼလမ္းတူဖို႔သာ တရားအားထုတ္လ်က္ရွိပါတယ္။အေမၾကည္ ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ က်န္မာခ်မ္းသာၿပီး တရားဘာဝနာ အားထုတ္ႏိုင္ပါေစ။သက္ေတာ္ရာေက်ာ္ရွည္ပါေစ။