ကြယ္လြန္ခါနီးလူနာအား ေမာ္ဖင္းပါေသာ ေဆးဝါးမ်ားအသံုးျပဳရန္ သင့္/မသင့္ ေမးခြန္းအား ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ဆရာေတာ္ၾကီး၏ အေျဖ 

ေမး။ ယခုေခတ္ အေနာက္တိုင္းေဆးပညာတြင္ ေသခါနီးလူနာကိုေ၀ဒနာသက္သာေအာင္ morphine based medicine (ဘိန္းႏွင့္ သေဘာခ်င္းတူေသာ၊ ဘိန္းမွထုတ္လုပ္ေသာ ေဆး) ေပးျပီး၊ agitation (စိတ္ၾကမ္း၀င္ခ်င္း)သက္သာေအာင္ diazepam based medicine (စိတ္ျငိမ္ေဆး) ေပးတတ္ပါသည္။ ထုိေဆးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆးမ်ိဳးထဲတြင္ပါ၀င္ျပီး (ဥပမာအားျဖင့္ morphine သည္ နံပါတ္ဖိုး/diamorphine အေပ်ာ႔စားျဖစ္သည္) စိတ္ကုိေျပာင္းလဲေစျခင္း မူးေ၀ေမ့ေလ်ာ႔ေစခ်င္းတုိ့အျပင္ ေမ့ေမ်ာ သြားေစခ်င္း ျဖစ္ေစပါသည္။

Image may contain: 1 person, indoor

ထုိေဆးမ်ိဳးမေပးျပန္လွ်င္ လူနာအမ်ားစုတြင္ အလြန္ျပင္းထန္ေသာေသခါနီးေ၀ဒနာေၾကာင့္ ရုန္းကန္ေအာ္ဟစ္ခါ မခ်ိမဆန္႔ခံစားျပီး ေသဆံုးတတ္ပါသည္။ လူနာတိုင္းေတာ့မဟုတ္ပါ – တခ်ိဳ႔လဲ (ရွားေတာ့ရွားသည္) ေအးေအးသက္သာ ဘ၀ကူးတတ္သည္။ တစ္ဖက္တြင္လည္း ထို palliative care ေဆးမ်ိဳးေပးပါက လူနာအမ်ားစုသည္ ေမ့ေမ်ာသြားတတ္ပါသည္၊လူနာတုိင္းေတာ့မဟုတ္ျပန္ပါ။ ဆရာ၀န္မ်ား၏ ခ်ိန္ဆခ်က္မွာ ေ၀ဒနာနည္းႏိိုင္သေလာက္နဲျပီး သတိထိန္းႏုိင္သေလာက္ ထိန္းေပးေစရန္ျဖစ္ပါသည္။

Image may contain: 1 person, standing

သို႔ရာတြင္ ေ၀ဒနာကိုႏုိင္ေအာင္ထိန္းႏုိင္သည့္ dose ေပးလွ်င္လူနာသတိလစ္သြားသည္ကမ်ားပါသည္။ ထိုအခါ ဘ၀ကူးခါနီး အမွတ္ (သမထေသာ္လည္းေကာင္ ၀ိပႆနာေသာ္လည္းေကာင္း) မွတ္ႏုိင္ခြင့္ဆံုးရွဴံးသြားႏိုင္ပါသည္။ ထိုအခါ ေမာဟျဖင့္ဘ၀ကူးျခင္မ်ား ျဖစ္မလားဟု တပည့္ေတာ္ေတြးမိပါသည္။ ထို palliative care ေဆးမ်ိဳးေပးေကာင္း၊ ေပးသင့္ပါသလား

Image may contain: 1 person, indoor

ေျဖ။ ေပးသင့္ပါသည္။ ၾကီးမားျပင္းထန္ေသာ ဘဝကူးေ၀ဒနာကို ထိန္းေပးေကာင္းပါသည္။ လူနာ ေမ့ေမ်ာသြားလွ်င္လည္း ပဋိသေႏၶ အက်ိဳးေပးမည့္ကံမ်ားအတိုင္းသြားတတ္သည္။ အမွတ္အားျဖင့္ဆိုလွ်င္လည္း ဘ၀တေလွ်ာက္ လုပ္ခဲ့ေသာ အထံုသည္ အက်ိဳးေပးလာတတ္ သျဖင့္ ၀ိပႆနာဥာဏ္/အမွတ္ သမထအမွတ္မ်ား အလိုလိုမွတ္ေနတတ္ျပီး ေမာဟျဖင့္ ဘ၀ကူးခ်င္း မဟုတ္ပါ။

Image may contain: 2 people, people sitting, table, child and flower

ေမး။ အာေသ၀န ပစၥေယာသေဘာပါလား ဘုရား ေျဖ။ ဟုတ္တယ္

ေမး။ palliative ေဆးမ်ားသည္ မူးယစ္ေဆး အႏြယ္၀င္ျဖစ္သျဖင့္ ေဆးေပးသူအတြက္ လည္းေကာင္း လူနာအတြက္လည္းေကာင္း သီလပ်က္ပါသလား – အထူးသျဖင့္သုရာ ေမရယကံ ထိုက္ႏုိင္ပါသလား။

Image may contain: 1 person, smiling, standing and hat

ေျဖ။ ( ျပံဳး၍) ဆရာ၀န္ကမူးယစ္ေစရန္ ေစတနာျဖစ္ေပးျခင္းလား။ လူနာကမူးယစ္လုိေသာဆႏၵျဖင့္ေဆးသံုးစြဲ ျခင္းလား။ (မဟုတ္ပါ ) ။မဟုတ္လ်ွင္ သူရာေမရယ ကံ မ ထိုက္နိုင္ပါ ။

Credit to Aung Mon